REPERTUAR

12 maja 2018 /sobota/

11:00 Akademia Filmowa 50+
PRAWDZIWA HISTORIA | D'aprés une histoire vraie,
re¿. Roman Polañski, Francja/Belgia 2017, 110'
14:30 120 UDERZEÑ SERCA | 120 battements par minute,
re¿. Robin Campillo, Francja 2017, 135'
17:00 PRAWDZIWA HISTORIA | D'aprés une histoire vraie,
re¿. Roman Polañski, Francja/Belgia 2017, 110'
20:15 PRAWDZIWA HISTORIA | D'aprés une histoire vraie,
re¿. Roman Polañski, Francja/Belgia 2017, 110'
22:10 DZIESIÊÆ PO DZIESI¡TEJ - ka¿dy bilet 10z³
¦MIERÆ STALINA | The Death of Stalin,
re¿. Armando Iannucci, Francja/Wlk. Brytania 2017, 106'